Psihotični raspad mentalnog sistema EU

Piše: dr. Zvonko Džokić Uvod Trenutno smo svedoci klinički uočljivih znakova psihotičnog raspada mentalnog sklopa sistema nazvanog „EU“. Ovaj sistem se nalazi u floridnoj, akutnoj fazi psihotične dezintegracije. To je propraćeno izrazitim i nekontrolisanim psihomotornim nemirom, agitacijom, psihotičnom anksioznošću, paranoidnim idejama sistematizacije, interpretacije i proganjanja, agresivnim projekcijama na psihotično projektovanog protivnika i ubilačkim tendencijama ka … Nastavite čitati Psihotični raspad mentalnog sistema EU

Zdravo društvo: utopija ili realnost?

Zvonko Džokić Pitanja koja traže odgovore Glavna pitanja koja se postavljaju istraživaču psihičkog statusa društva i na koje on treba da odgovori su tipa: Kakvo je realno stanje mentalnog zdravlja društva danas? Da li je je današnje društvo zdravo ili nezdravo? Ukoliko je nezdravo, šta treba uraditi da bi se nešto promenilo na bolje? Da … Nastavite čitati Zdravo društvo: utopija ili realnost?

Problemi agresije kod autoritarnog vođstva u velikim grupama  –  psihoanalitički i grupnoanalitički pogled

Piše: Prof.dr. Jasna Veljković Predgovor: Drago mi je da čitoacima našeg bloga,  mogu da prezentujem  svoj rad pod naslovom: “ Problemi agresije kod autoritarnog vođstva u velikim grupama  –  psihoanalitički i grupnoanalitički pogled “, koji je štampan u uglednom sci index časopisu  „Sociološki pregled“, Vol.55.br.2(2021), str.378-403.  Ideja za ovaj rad mi se rodila u doba … Nastavite čitati Problemi agresije kod autoritarnog vođstva u velikim grupama  –  psihoanalitički i grupnoanalitički pogled

O majmunima i bananama, vakserima i antivakserima, novoj normalnosti i novim kretenima

Piše: dr. Zvonko Džokić Vic Da li se sećate vica koji se pojavio prvi put pre dvadesetak godina, u vidu karikature o majmunima i bananama? Da podsetim... U kavezu punom majmuna stoje merdevine. Ulazi čuvar, prva situacija, stavlja bananu na vrh merdevina i izlazi. Odmah zatim penje se jedan od majmuna, uzima bananu i pojede … Nastavite čitati O majmunima i bananama, vakserima i antivakserima, novoj normalnosti i novim kretenima

Hronična imobilizacija, društvena izolacija i oksidativni stres

piše: Zvonko Džokić Uvodna napomena Tekst koji sledi nije nova oda uspešnosti svetskog projekta „Covid 19“. Pomenuti projekat je još u toku i trenutno prisilno zaokuplja pažnju tekućom vakcinacijom genetski još uvek nejasnim sadržajima, uz svakodnevnu i do sada neviđeno brutalnu medijsku i političku presiju koja se sprovodi 24/7h na skoro svakog pojedinca na planeti … Nastavite čitati Hronična imobilizacija, društvena izolacija i oksidativni stres

Posebnosti grupnog terapeuta – drugi deo

Prof. dr. Jasna Veljković Lični doživljaji   grupnog terapeuta u toku procesa edukacije iz grupne psihoterapije: Iako bez ego-referentnih pretenzija, možda je zanimljivo da spomenem, sopstvena iskustva u okviru procesa edukacije iz  grupnih modaliteta. Moje iskustvo grupnog terapeuta  traje skoro 30 godina. Pohadjala sam Uvodni kao i Diploma kurs iz Grupne analize, u trajanju od četiri … Nastavite čitati Posebnosti grupnog terapeuta – drugi deo

Posebnosti grupnog terapeuta – prvi deo

 Prof. dr. Jasna Veljković  Uvod: Svaki čovek se radja u odredjenoj grupi a ta grupa je najčešće  porodica.  Priprema za dolazak  novog člana traje devet meseci a konstelacija odnosa porodične grupe bitno se menja već samim saznanjem o dolasku novog porodičnog člana na svet. Porodična grupa je podgrupa koja pripada  kulturi kao i subkulturi odredjenog … Nastavite čitati Posebnosti grupnog terapeuta – prvi deo

Fenomenologija stresnih poremećaja

Piše: dr.Zvonko Džokić UVOD Čovekov organizam reaguje na stresne faktore promenama koje se izražavaju preko poremećaja psihičkih, telesnih, visceralnih, hormonskih, metaboličkih i imunoloških funkcija. To je rezultat reakcije celine koju stvara psiho-neuro-endokrino-imunološka osovina. Ova osovina postoji u svakom ljudskom organizmu i ujedno predstavlja platformu koja vrši funkciju centralnog kontrolnog sistema. Savremena nauka je već odavno … Nastavite čitati Fenomenologija stresnih poremećaja

Osnove naučnog pristupa stresu

Piše: dr. Zvonko Džokić UVOD Stres je, kao reč, jedna od najzastupljenijih u savremenoj komunikaciji, kako u međuljudskoj tako i u digitalnoj sferi. Kao tema, stres je sveprisutan u percepciji i razmatranjima većine savremenih ljudi današnjice. Kao pojam, on je raznoliko definisan, ali uglavnom vodi ka jedinstvenom značenju. Kao svest, on je javno prisutan, a … Nastavite čitati Osnove naučnog pristupa stresu

Doprinos projekta „Covid 19″ ubrzanoj shizofrenizaciji društva

Piše: dr. Zvonko Džokić Fakti o „Covidu 19“ Trenutni, objektivni i postojeći fakti o dosadašnjim dostignućima  projekta nazvanog „Covid 19“ ukazuju na sledeće, nepobitne činjenice: Da se pojavio „novi virus“ niotkuda, navodno prirodnim putem, pre nešto više od pola godineDa je SZO odmah proglasila pandemiju, nakon malog broja slučajeva (kao da je znala unapred nešto … Nastavite čitati Doprinos projekta „Covid 19″ ubrzanoj shizofrenizaciji društva