Veštičarenje i savremeni mediji

Prilog psihopatologiji javne svesti Piše: dr. Zvonko Džokić O veštičarenju Veštičarenje predstavlja organizovanu i planski izvedenu aktivnost koja je usmerena ka nanošenju štete ciljnom objektu, putem prizivanja magijskih i natprirodnih sila da takvu ideju sprovedu u delo. Prilikom procesa prizivanja ovakvih sila i njihovog „usmeravanja“ ka ciljnom objektu uobičajeno se izvode različiti mistični rituali, shodno … Nastavi sa čitanjem Veštičarenje i savremeni mediji