Info

ISKUSTVENO – EDUKATIVNA RADIONICA

„Klinička i neklinička psihoterapija“

Psihodramski klub i Klub kliničkih psihoterapeuta iz Beograda zajedno otvaraju radionicu jedinstvenog vida.

Radi se o specifičnoj, zaštićenoj radionici iskustveno – supervizijskog tipa, u kojoj su česnici psihoterapeuti kliničke i nekliničke orijentacije iz različitih pravaca u psihoterapiji, koji imaju potrebu ujedno da rade na sebi i da imaju mogućnost supervizije svog rada uz dopunsku edukaciju. Prvi deo radionice (4 radna sata) je iskustveni deo – rad na sebi u psihodramskoj i sociodramskoj radionici. Drugi deo (4 radna sata) je predviđen za supervizijsko – edukativni rad.

Ova radionica predstavlja dopunu već postojećim, standardnim edukacijama u psihoterapiji. Ona će ujedno predstavljati i uvod u dalju edukaciju, specijalističkog tipa, u oblasti kliničke i nekliničke psihoterapije.

Specijalistička edukacija iz oblasti kliničke i nekliničke psihoterapije će započeti u Oktobru 2018-te godine. Poželjno je, za kandidate, prethodno učešće u radionicama ovog tipa koje će se odvijati tokom prve polovine 2018-te godine.

Učesnici: psihoterapeuti koji svakodevno primenjuju psihoterapiju u kliničkoj ili nekliničkoj sferi.

 

Prijavljivanje: u toku, za Mart, April i Maj 2018…

Cena: 50 Eura po učesniku

Kontakt:

jasnapsi@gmail.com    tel: 064 119 8454 (13-14h)

zvonko.dzokic@gmail.com    tel: +381616016045 (13-15h I 19-20h)

Treneri:

Prof. dr. Jasna Veljković, spec. klinički psiholog, psihodramski trener, grupni analitičar, EMDR praktičar. Predsednik je Psihodramskog kluba, potpredsednik Kluba kliničkih psihoterapeuta, sa tridesetogodišnjim iskustvom bavljenja psihodramom. Autor je  više knjiga iz oblasti psihodrame, koje su štampane kako u našoj zemlji, tako i u svetu. Takođe je autor ili koautor u preko 40 naučnih radova štampanih u našoj zemlji i van nje.  Posebno mesto zauzima njena studija evaluacije efekata psihodrame u radu sa populacijama koje su „pod rizikom“. Član je nekoliko svetskih asocijacija koje su referentne za bavljenje psihoterapijom. Bavi se psihodijagnostikom, individualnom i grupnom psihoterapijom, kao i eduakcijom iz oblasti psihodrame i grupne psihoterapije.

Dr. Zvonko Džokić, spec. neuropsihijatar, potpredsednik Psihodramskog kluba, predsednik Kluba kliničkih psihoterapeuta, psihodramski trener, psihoanalitički psihoterapeut, EMDR praktičar, međunarodni ekspert u stres menadžmentu, HR i PR konsultant, mind coach, autor više knjiga, stručnih radova i sopstvenih brendova iz oblasti psihodrame (prva knjiga na Balkanu 1995.), psihoanalize, kliničke psihoterapije, stresa, mind coaching-a, HR, healing arta i društvene psihopatologije, inovator (vidi više na www.zvonkodzokic.com). Bio je član Borda EAP 1996.-2002.

 

PREDAVANJA U KOLARČEVOJ ZADUŽBINI

Ciklus: „Psihoterapija u 21. Veku“

 1. Klinička versus neklinička psihoterapija – neophodnost novih definicija

(19. Februar, 18h)

Predavač: spec. dr. Zvonko Džokić

 • Savremeni faktori uticaja na pojedinca, grupu i društvo
 • U kakvom je stanju psihoterapija danas
 • Da li je ekspanzija psihoterapeutskih pravaca i modela edukacije podigla kvalitet
 • Da li su sve psihoterapije iste
 • Neophodnost novih definicija u cilju razgraničenja i unapređenja
 1. Šta je to klinička a šta neklinička psihoterapija – kriterijumi i razgraničenje

(26. Februar, 18h)

Predavači: spec. dr. Zvonko Džokić i prof.dr. Jasna Veljković

 • Kriterijumi za definiciju kliničke psihoterapije
 • Kriterijumi za definiciju nekliničke psihoterapije
 • Kriterijumi za razgraničenje kliničkih od nekliničkih psihoterapeuta
 • Kriterijumi za korisnike i javnost u razgraničavanju potencijala kliničke i nekliničke psihoterapije
 1. Psihodrama i sociodrama – pozitivni primer jasnog razgraničenja

(05. Mart, 18h)

Predavač: prof.dr. Jasna Veljković

 • Istorijska vizija Morena
 • Klinička upotreba psihodrame
 • Neklinička upotreba sociodrame
 • Integracija u praksi