Info

PSIHODRAMSKI KLUB

 

Radionica „PSIHODRAMA KAO MODUS VIVENDI“

 

Psihodramski klub nastavlja sa serijom grupnih radionica pod zajedničkim nazivom „PSIHODRAMA KAO MODUS VIVENDI“.

U okviru posebno dizajniranih psihodramskih i sociodramskih radionica, uz pozitivnu i kreativnu grupnu komunikaciju, biće obrađivane važne teme iz života koje dotiču svakog odraslog pojedinca danas.

Glavni cilj ovih radionica je oslobađanje spontanosti i kreativnosti kod učesnika u istraživanju ličnih i zajedničkih vrednosti, oslobađanje od unutrašnjih blokada, podsticanje daljeg ličnog razvoja, kao i sticanje novih znanja u oblasti životnih i komunikacijskih veština.

Ove radionice su namenjene širokom spektru odraslih pojedinaca željnih novih znanja, grupne igre, istraživanja, rada na sebi i pozitivne komunikacije u klupskoj atmosferi.

Voditelji ovih radionica su poznati i međunarodno priznati psihodramski treneri Jasna Veljković i Zvonko Džokić.

Posle svake radionice dobija se potvrda o učešću i provedenim časovima.

Cena jednodnevne radionice (8 radnih sati): 4.000 din.

Vreme: 28. Mart, 2020;  10h – 16h

Mesto: Kolarčev narodni univerzitet, mala sala; Beograd

Prijavljivanje:  jasnapsi@gmail.com;    zvonko.dzokic@gmail.com;

tel: 064 119 8454;  0616016045

 

 

PSIHODRAMSKI KLUB

 

Radionica „PSIHODRAMA KAO MODUS VIVENDI“

 

Psihodramski klub nastavlja sa serijom grupnih radionica pod zajedničkim nazivom „PSIHODRAMA KAO MODUS VIVENDI“.

U okviru posebno dizajniranih psihodramskih i sociodramskih radionica, uz pozitivnu i kreativnu grupnu komunikaciju, biće obrađivane važne teme iz života koje dotiču svakog odraslog pojedinca danas.

Glavni cilj ovih radionica je oslobađanje spontanosti i kreativnosti kod učesnika u istraživanju ličnih i zajedničkih vrednosti, oslobađanje od unutrašnjih blokada, podsticanje daljeg ličnog razvoja, kao i sticanje novih znanja u oblasti životnih i komunikacijskih veština.

Ove radionice su namenjene širokom spektru odraslih pojedinaca željnih novih znanja, grupne igre, istraživanja, rada na sebi i pozitivne komunikacije u klupskoj atmosferi.

Voditelji ovih radionica su poznati i međunarodno priznati psihodramski treneri Jasna Veljković i Zvonko Džokić.

Posle svake radionice dobija se potvrda o učešću i provedenim časovima.

Cena jednodnevne radionice (8 radnih sati): 4.000 din.

Vreme: 15. Februar, 2020;  10h – 16h

Mesto: Kolarčev narodni univerzitet, mala sala; Beograd

Prijavljivanje:  jasnapsi@gmail.com;    zvonko.dzokic@gmail.com;

tel: 064 119 8454;  0616016045

 

 

PSIHODRAMSKI KLUB

 

Radionica „PSIHODRAMA KAO MODUS VIVENDI“

 

Psihodramski klub nastavlja sa serijom grupnih radionica pod zajedničkim nazivom „PSIHODRAMA KAO MODUS VIVENDI“.

U okviru posebno dizajniranih psihodramskih i sociodramskih radionica, uz pozitivnu i kreativnu grupnu komunikaciju, biće obrađivane važne teme iz života koje dotiču svakog odraslog pojedinca danas.

Glavni cilj ovih radionica je oslobađanje spontanosti i kreativnosti kod učesnika u istraživanju ličnih i zajedničkih vrednosti, oslobađanje od unutrašnjih blokada, podsticanje daljeg ličnog razvoja, kao i sticanje novih znanja u oblasti životnih i komunikacijskih veština.

Ove radionice su namenjene širokom spektru odraslih pojedinaca željnih novih znanja, grupne igre, istraživanja, rada na sebi i pozitivne komunikacije u klupskoj atmosferi.

Voditelji ovih radionica su poznati i međunarodno priznati psihodramski treneri Jasna Veljković i Zvonko Džokić.

Posle svake radionice dobija se potvrda o učešću i provedenim časovima.

Cena jednodnevne radionice (8 radnih sati): 4.000 din. – za zaposlene; 2.500 din. – za studente i nezaposlene.

Vreme: 07. Decembar, 2019;  10h – 16h

Mesto: Kolarčev narodni univerzitet, mala sala; Beograd

Prijavljivanje:  jasnapsi@gmail.com;    zvonko.dzokic@gmail.com;

tel: 064 119 8454;  0616016045

 

 

PSIHODRAMSKI KLUB – RADIONICA

Psihodramski klub počinje sa serijom grupnih radionica pod zajedničkim nazivom „PSIHODRAMA KAO MODUS VIVENDI“.

U okviru posebno dizajniranih psihodramskih i sociodramskih radionica, uz pozitivnu i kreativnu grupnu komunikaciju, biće obrađivane važne teme iz života koje dotiču svakog odraslog pojedinca danas.

Glavni cilj ovih radionica je oslobađanje spontanosti i kreativnosti kod učesnika u istraživanju ličnih i zajedničkih vrednosti, oslobađanje od unutrašnjih blokada, podsticanje daljeg ličnog razvoja, kao i sticanje novih znanja u oblasti životnih i komunikacijskih veština.

Ove radionice su namenjene širokom spektru odraslih pojedinaca željnih novih znanja, grupne igre, istraživanja, rada na sebi i pozitivne komunikacije u klupskoj atmosferi.

Voditelji ovih radionica su poznati i međunarodno priznati psihodramski treneri Jasna Veljković i Zvonko Džokić.

Posle svake radionice dobija se potvrda o učešću i provedenim časovima.

Cena jednodnevne radionice (8 radnih sati): 4.000 din. – za zaposlene; 2.500 din. – za studente i nezaposlene.

Vreme: 02. Novembar, 2019;  10h – 16h

Mesto: Kolarčev narodni univerzitet, mala sala; Beograd

Prijavljivanje:  jasnapsi@gmail.com;    zvonko.dzokic@gmail.com;

tel: 064 119 8454;  0616016045

 

 

PREDAVANJA U KOLARČEVOJ ZADUŽBINI

 

Ciklus: „Moć Kliničke psihoterapije“

 

1. Multifokalna kombinovana psihoterapija

(08. April, 2019; 18.00h)

Predavač: spec.dr. Zvonko Džokić

 

2. Problemi u mentalnom funkcionisanju adolescenata danas i primena psihodrame kao metode izbora u tretmanu adolescenata

(15. April, 2019; 18.00h)

Predavač: prof.dr. Jasna Veljković

 

3. Klinička psihoterapija u praksi

(22. April, 2019; 18.00h)

„Psihoterapija trauma“

Predavač: dr.sc. Tamara Čavić

„Psihoterapija psihoza“

Predavač: prim.dr. Zoran Đurić

Uvodna reč: prof.dr. Jasna Veljković, spec.dr. Zvonko Džokić

 

Vidi više na: http://www.kolarac.rs/predavanja-mesecni-program/ 

 

SPECIJALISTIČKE RADIONICE

iz Kliničke i Nekliničke psihoterapije

 

Najava      

Oktobra meseca 2018. počinju sa radom specijalističke radionice iz oblasti Kliničke i Nekliničke psihoterapije.

Sadržaj

Radionice sadže jedinstvene trening programe iz oblasti Kliničke i Nekliničke psihoterapije, koji predstavljaju nadgradnju na već postojeće, široko rasprostranjene, standardne programe. Ovi programi su specifično dizajnirani, za svakog učesnika podešeni prema njegovom prethodnom iskustvu i znanju („tailor made“), sa ciljem da obezbede viši nivo znanja i profesionalnih veština, specijalističkog tipa.

Radionice će biti dvodnevne i sastavljene od tri dela:

 • Iskustveni deo – rad na ličnom razvoju
 • Supervizijski deo – rad na usavršavanju primene psihoterapijskih tehnika u praktičnom kliničkom i nekliničkom radu sa klijentima
 • Eduktivni deo – rad na usvajanju adekvatnog teorijskog znanja

Specifičnost ovih radionica, između ostalog, je i jedinstvena prilika za susret, prisustvo na istom mestu, usavršavanje i razmenu znanja između kliničkih i nekliničkih psihoterapeuta.

Seritifikovanje

Uspešnim pohađanjem i završavanjem izabranog specijalističkog programa, učesnici će na kraju svoje edukacije moći da steknu uslov za dobijanje određenog stepena sertifikata. O tome detaljnije informacije se mogu videti na sledećem linku: https://klinickapsihoterapija.com/edukacija/

Glavni treneri

Zvonko Džokić i Jasna Veljković

Kontakt

jasnapsi@gmail.com  ; tel: 064 119 8454 (13-14h)

info@zvonkodzokic.com  ; tel; 061 601 6045 (13-15h i 19-20h)

*NAPOMENA

Cilj ovih programa je sticanje visoko kvalitetnog znanja koje odgovara savremenim potrebama klijenata u kliničkoj i nekliničkoj psihoterapeutskoj praksi 21. veka.

         

Za one koji žele da postanu pravi psihoterapeuti!

 

 

 

ISKUSTVENO – EDUKATIVNA RADIONICA

„Klinička i neklinička psihoterapija“

Psihodramski klub i Klub kliničkih psihoterapeuta iz Beograda zajedno otvaraju radionicu jedinstvenog vida.

Radi se o specifičnoj, zaštićenoj radionici iskustveno – supervizijskog tipa, u kojoj su česnici psihoterapeuti kliničke i nekliničke orijentacije iz različitih pravaca u psihoterapiji, koji imaju potrebu ujedno da rade na sebi i da imaju mogućnost supervizije svog rada uz dopunsku edukaciju. Prvi deo radionice (4 radna sata) je iskustveni deo – rad na sebi u psihodramskoj i sociodramskoj radionici. Drugi deo (4 radna sata) je predviđen za supervizijsko – edukativni rad.

Ova radionica predstavlja dopunu već postojećim, standardnim edukacijama u psihoterapiji. Ona će ujedno predstavljati i uvod u dalju edukaciju, specijalističkog tipa, u oblasti kliničke i nekliničke psihoterapije.

Specijalistička edukacija iz oblasti kliničke i nekliničke psihoterapije će započeti u Oktobru 2018-te godine. Poželjno je, za kandidate, prethodno učešće u radionicama ovog tipa koje će se odvijati tokom prve polovine 2018-te godine.

Učesnici: psihoterapeuti koji svakodevno primenjuju psihoterapiju u kliničkoj ili nekliničkoj sferi.

 

Prijavljivanje: u toku, za Mart, April i Maj 2018…

Cena: 50 Eura po učesniku

Kontakt:

jasnapsi@gmail.com    tel: 064 119 8454 (13-14h)

zvonko.dzokic@gmail.com    tel: +381616016045 (13-15h I 19-20h)

Treneri:

Prof. dr. Jasna Veljković, spec. klinički psiholog, psihodramski trener, grupni analitičar, EMDR praktičar. Predsednik je Psihodramskog kluba, potpredsednik Kluba kliničkih psihoterapeuta, sa tridesetogodišnjim iskustvom bavljenja psihodramom. Autor je  više knjiga iz oblasti psihodrame, koje su štampane kako u našoj zemlji, tako i u svetu. Takođe je autor ili koautor u preko 40 naučnih radova štampanih u našoj zemlji i van nje.  Posebno mesto zauzima njena studija evaluacije efekata psihodrame u radu sa populacijama koje su „pod rizikom“. Član je nekoliko svetskih asocijacija koje su referentne za bavljenje psihoterapijom. Bavi se psihodijagnostikom, individualnom i grupnom psihoterapijom, kao i eduakcijom iz oblasti psihodrame i grupne psihoterapije.

Dr. Zvonko Džokić, spec. neuropsihijatar, potpredsednik Psihodramskog kluba, predsednik Kluba kliničkih psihoterapeuta, psihodramski trener, psihoanalitički psihoterapeut, EMDR praktičar, međunarodni ekspert u stres menadžmentu, HR i PR konsultant, mind coach, autor više knjiga, stručnih radova i sopstvenih brendova iz oblasti psihodrame (prva knjiga na Balkanu 1995.), psihoanalize, kliničke psihoterapije, stresa, mind coaching-a, HR, healing arta i društvene psihopatologije, inovator (vidi više na www.zvonkodzokic.com). Bio je član Borda EAP 1996.-2002.

 

PREDAVANJA U KOLARČEVOJ ZADUŽBINI

Ciklus: „Psihoterapija u 21. Veku“

 1. Klinička versus neklinička psihoterapija – neophodnost novih definicija

(19. Februar, 18h)

Predavač: spec. dr. Zvonko Džokić

 • Savremeni faktori uticaja na pojedinca, grupu i društvo
 • U kakvom je stanju psihoterapija danas
 • Da li je ekspanzija psihoterapeutskih pravaca i modela edukacije podigla kvalitet
 • Da li su sve psihoterapije iste
 • Neophodnost novih definicija u cilju razgraničenja i unapređenja
 1. Šta je to klinička a šta neklinička psihoterapija – kriterijumi i razgraničenje

(26. Februar, 18h)

Predavači: spec. dr. Zvonko Džokić i prof.dr. Jasna Veljković

 • Kriterijumi za definiciju kliničke psihoterapije
 • Kriterijumi za definiciju nekliničke psihoterapije
 • Kriterijumi za razgraničenje kliničkih od nekliničkih psihoterapeuta
 • Kriterijumi za korisnike i javnost u razgraničavanju potencijala kliničke i nekliničke psihoterapije
 1. Psihodrama i sociodrama – pozitivni primer jasnog razgraničenja

(05. Mart, 18h)

Predavač: prof.dr. Jasna Veljković

 • Istorijska vizija Morena
 • Klinička upotreba psihodrame
 • Neklinička upotreba sociodrame
 • Integracija u praksi