Istina, postistina i mentalno zdravlje

Piše: ZvonkoDžokić Istine, laži i ljudski um Istina uzdiže ljudsku svest, a znanje je obogaćuje. Dok, neistina unižava ljudsku svest, a neznanje je obezvređuje. Smisao života koji se javlja u ljudskom umu i ispunjava ljudsku dušu podstiče se u dodiru sa istinskim vrednostima i teži ka stvaranju. Besmisao se rađa i razvija ukoliko ljudski um … Nastavite čitati Istina, postistina i mentalno zdravlje

Savremeni stres – istinita priča o neznanju koje ubija

Piše: Zvonko Džokić  Povod Stres je, kao reč, jedna od najzastupljenijih u savremenoj komunikaciji, kako u međuljudskoj tako i u digitalnoj sferi. Kao tema, stres je sveprisutan u percepciji i razmatranjima većine savremenih ljudi današnjice. Kao pojam, on je raznoliko definisan, ali uglavnom vodi ka jedinstvenom značenju. Kao svest, on je javno prisutan, a suštinski … Nastavite čitati Savremeni stres – istinita priča o neznanju koje ubija

Terapijski odnos

Piše: Prof. dr. Jasna Veljković Terapijski odnos je jedan potpuno specifican odnos koji se zasniva izmedju  pacijenta (klijenta) i njegovog psihoterapeuta. Pacijent ili klijent je reč koja označava osobu koja ulazi u psihoterapijski proces, odnosno psihoterapijski odnos sa svojim terapeutom. U psihoanalitički orijentisanim pristupima, koristi se pretežno reč pacijent dok se u humanističko-egzistencijalističkim pristupima, koristi … Nastavite čitati Terapijski odnos

Kako izabrati „svog“ psihoteraputa?

Piše: Zvonko Džokić Pre izbora... Izboru psihoterapeuta prethodi izuzetno važan period u kome sazrevaju uslovi koji su neophodni za donošenje odluke - odlazak na psihoterapiju. Potrebno je vreme, za svakog potencijalnog korisnika psihoterapije različito, u kome se nižu događaji, doživljaji i uvidi koji su od visokog emocionalnog značaja za njegovu ličnost, a koji ostaju neadekvatno … Nastavite čitati Kako izabrati „svog“ psihoteraputa?

Simptomi koje treba prepoznati da bi se obratili psihoterapeutu

Piše: Prof.dr. Jasna Veljković Veoma često se dešava da ljudi trpe izvesne smetnje dosta dugo pre nego što se obrate za pomoć psihoterapeutu. Nadaju se da će iste proći “same od sebe”, kao što i ne retko, pri prvom dolasku psihoterapeutu, saopštavaju da su se te smetnje pojavile “same od sebe”. Ni jedan psihički simptom … Nastavite čitati Simptomi koje treba prepoznati da bi se obratili psihoterapeutu

Kriterijumi koji određuju kliničkog psihoterapeuta

Piše: Zvonko Džokić  Nije lako... Danas nije nimalo lako biti potencijalni korisnik kliničke psihoterapije! Potencijalnim korisnicima je trenutno jako teško da prepoznaju kod sebe simptome i poremećaje koji jedino mogu da budu rešeni stručnim intervencijama u kliničkoj psihoterapiji. Još im je teže pronaći i pravog kliničkog psihoterapeuta! Zašto je to tako? Kako prepoznati kliničkog psihoterapeuta? … Nastavite čitati Kriterijumi koji određuju kliničkog psihoterapeuta

Da li je svaka psihoterapija ista i da li su svi psihoterapeuti isti?

Piše: Prof. dr. Jasna Veljković  Kroz pune tri decenije bavljenja psihoterapijom, često sam u različitim formama, čula stereotipnu rečenicu da su “svi psihoterapeuta isti” kao i to da su “sve psihoterapije iste.Ova rečenica podseća na druge stereotipije kao one “muško-ženskog” tipa, kada muškarac kaže da su sve žene iste a žena da su svi muškarci … Nastavite čitati Da li je svaka psihoterapija ista i da li su svi psihoterapeuti isti?