O blogu

Cilj

Ovaj blog je namenjen potencijalnim i redovnim korisnicima psihoterapije, psihoterapeutima i mislećim pojedincima koji su usmereni ka elitnom znanju postavljenom na zdravim i naučnim osnovama. Napravljen je sa ciljem konkretne pomoći, putem pružanja tačnih i kvalitetnih informacija koje se odnose na značajne aspekte psihoterapije i psihičkih poremećaja koji se javljaju kod pojedinaca, ljudskih grupa i društva i zahtevaju adekvatni tretman. Korisnicima ovog bloga će posebno biti važno definisanje i razdvajanje kliničke od nekliničke psihoterapije, a samim tim i kliničkih od nekliničkih psihoterapeuta prepoznavanjem njihovog domena, nivoa znanja i praktičnih moći. Time će oni moći da razgraniče kod kojih psihoterapeuta šta da traže i očekuju.

Na ovom blogu, koji vode eksperti iz Kluba kliničkih psihoterapeuta, korisnicima će od velike pomoći isto tako biti i prenošenje dugogodišnjih iskustava iz praktične primene različitih psihoterapeutskih tehnika i pristupa kod određenih poremećaja i sindroma.

Korisnici ovog bloga mogu, naravno, da postavljaju određena, svrsishodna pitanja i da daju svoje komentare na postavljene tekstove.

Stručni tim

Glavni stručni tim i kreatori ovog bloga su: dr. Zvonko Džokić i prof.dr. Jasna Veljković, predsednik i potpredsednik Kluba kliničkih psihoterapeuta.

 

Dr. Zvonko Džokić je spec. neuropsihijatar, psihoanalitički psihoterapeut, psihodramski trener, EMDR praktičar, međunarodni ekspert u stres menadžmentu, HR i PR konsultant, mind coach, autor više knjiga i stručnih radova iz oblasti  psihoanalize, psihodrame, stresa, mind coaching-a i društvene psihopatologije, kreator nekoliko brendova u oblasti psihoterapije, stres menadžmenta i mental koučinga (vidi više na www.um.org.rs), inovator u oblasti virtuelne terapije – Virtual Reality Therapy, VRT (vidi više na www.zvonkodzokic.com). Bio je član Borda EAP (Evropske psihoterapijske asocijacije), 1996. – 2002. Kontakt: info@zvonkodzokic.com

Prof.dr. Jasna Veljković je spec. klinički psiholog, psihodramski trener, grupni analitičar, EMDR praktičar. Predsednik je Psihodramskog kluba, sa tridesetogodišnjim iskustvom bavljenja psihodramom. Autor je  više knjiga iz oblasti psihodrame, koje su štampane kako u našoj zemlji, tako i u svetu. Takođe je autor ili koautor u preko 40 naučnih radova štampanih u našoj zemlji i van nje.  Posebno mesto zauzima njena studija evaluacije efekata psihodrame u radu sa populacijama koje su „pod rizikom“. Član je nekoliko svetskih asocijacija koje su referentne za bavljenje psihoterapijom. Bavi se psihodijagnostikom, individualnom i grupnom psihoterapijom, kao i eduakcijom iz oblasti psihodrame i grupne psihoterapije. Kontakt: jasnapsi@gmail.com