Fenomenologija stresnih poremećaja

Piše: dr.Zvonko Džokić UVOD Čovekov organizam reaguje na stresne faktore promenama koje se izražavaju preko poremećaja psihičkih, telesnih, visceralnih, hormonskih, metaboličkih i imunoloških funkcija. To je rezultat reakcije celine koju stvara psiho-neuro-endokrino-imunološka osovina. Ova osovina postoji u svakom ljudskom organizmu i ujedno predstavlja platformu koja vrši funkciju centralnog kontrolnog sistema. Savremena nauka je već odavno … Nastavite čitati Fenomenologija stresnih poremećaja