Nova normalnost i Psihijatrija

Piše: dr. Zvonko Džokić Uvodna napomena Tekst koji sledi možete posmatrati bilo kao naučnu realnost, slobodnu misao ili kao fantaziju. Možete ga doživeti i kao fejk njuz, postistinu, postmodernistički koncept, pa čak i kao teoriju konspiracije, dobru ili neuspešnu karikaturu ili bilo šta vam drugo padne na pamet. Odnosno, kako hoćete! Izaberite slobodno opciju, na … Nastavi sa čitanjem Nova normalnost i Psihijatrija

Globalizacija i problem identiteta

Klinička psihopatologija tekućih društvenih procesa Dr. Zvonko Džokić Uvod Pre petnaestak godina sa velikom pažnjom i zaprepašćenjem ispratio sam na jednom svetskom tv kanalu, posvećenom naučnim dostignućima, emisiju o društvenoj budućnosti ljudske populacije. Naime, u skraćenoj verziji, bilo je najavljeno da će se ljudska populacija i njeno buduće uređenje svesti na sistem jednak onome u … Nastavi sa čitanjem Globalizacija i problem identiteta

Veštičarenje i savremeni mediji

Prilog psihopatologiji javne svesti Piše: dr. Zvonko Džokić O veštičarenju Veštičarenje predstavlja organizovanu i planski izvedenu aktivnost koja je usmerena ka nanošenju štete ciljnom objektu, putem prizivanja magijskih i natprirodnih sila da takvu ideju sprovedu u delo. Prilikom procesa prizivanja ovakvih sila i njihovog „usmeravanja“ ka ciljnom objektu uobičajeno se izvode različiti mistični rituali, shodno … Nastavi sa čitanjem Veštičarenje i savremeni mediji

Psihotični raspad mentalnog sistema EU

Piše: dr. Zvonko Džokić Uvod Trenutno smo svedoci klinički uočljivih znakova psihotičnog raspada mentalnog sklopa sistema nazvanog „EU“. Ovaj sistem se nalazi u floridnoj, akutnoj fazi psihotične dezintegracije. To je propraćeno izrazitim i nekontrolisanim psihomotornim nemirom, agitacijom, psihotičnom anksioznošću, paranoidnim idejama sistematizacije, interpretacije i proganjanja, agresivnim projekcijama na psihotično projektovanog protivnika i ubilačkim tendencijama ka … Nastavi sa čitanjem Psihotični raspad mentalnog sistema EU

Zdravo društvo: utopija ili realnost?

Zvonko Džokić Pitanja koja traže odgovore Glavna pitanja koja se postavljaju istraživaču psihičkog statusa društva i na koje on treba da odgovori su tipa: Kakvo je realno stanje mentalnog zdravlja društva danas? Da li je je današnje društvo zdravo ili nezdravo? Ukoliko je nezdravo, šta treba uraditi da bi se nešto promenilo na bolje? Da … Nastavi sa čitanjem Zdravo društvo: utopija ili realnost?

Problemi agresije kod autoritarnog vođstva u velikim grupama  –  psihoanalitički i grupnoanalitički pogled

Piše: Prof.dr. Jasna Veljković Predgovor: Drago mi je da čitoacima našeg bloga,  mogu da prezentujem  svoj rad pod naslovom: “ Problemi agresije kod autoritarnog vođstva u velikim grupama  –  psihoanalitički i grupnoanalitički pogled “, koji je štampan u uglednom sci index časopisu  „Sociološki pregled“, Vol.55.br.2(2021), str.378-403.  Ideja za ovaj rad mi se rodila u doba … Nastavi sa čitanjem Problemi agresije kod autoritarnog vođstva u velikim grupama  –  psihoanalitički i grupnoanalitički pogled

O majmunima i bananama, vakserima i antivakserima, novoj normalnosti i novim kretenima

Piše: dr. Zvonko Džokić Vic Da li se sećate vica koji se pojavio prvi put pre dvadesetak godina, u vidu karikature o majmunima i bananama? Da podsetim... U kavezu punom majmuna stoje merdevine. Ulazi čuvar, prva situacija, stavlja bananu na vrh merdevina i izlazi. Odmah zatim penje se jedan od majmuna, uzima bananu i pojede … Nastavi sa čitanjem O majmunima i bananama, vakserima i antivakserima, novoj normalnosti i novim kretenima

Hronična imobilizacija, društvena izolacija i oksidativni stres

piše: Zvonko Džokić Uvodna napomena Tekst koji sledi nije nova oda uspešnosti svetskog projekta „Covid 19“. Pomenuti projekat je još u toku i trenutno prisilno zaokuplja pažnju tekućom vakcinacijom genetski još uvek nejasnim sadržajima, uz svakodnevnu i do sada neviđeno brutalnu medijsku i političku presiju koja se sprovodi 24/7h na skoro svakog pojedinca na planeti … Nastavi sa čitanjem Hronična imobilizacija, društvena izolacija i oksidativni stres

Posebnosti grupnog terapeuta – drugi deo

Prof. dr. Jasna Veljković Lični doživljaji   grupnog terapeuta u toku procesa edukacije iz grupne psihoterapije: Iako bez ego-referentnih pretenzija, možda je zanimljivo da spomenem, sopstvena iskustva u okviru procesa edukacije iz  grupnih modaliteta. Moje iskustvo grupnog terapeuta  traje skoro 30 godina. Pohadjala sam Uvodni kao i Diploma kurs iz Grupne analize, u trajanju od četiri … Nastavi sa čitanjem Posebnosti grupnog terapeuta – drugi deo

Posebnosti grupnog terapeuta – prvi deo

 Prof. dr. Jasna Veljković  Uvod: Svaki čovek se radja u odredjenoj grupi a ta grupa je najčešće  porodica.  Priprema za dolazak  novog člana traje devet meseci a konstelacija odnosa porodične grupe bitno se menja već samim saznanjem o dolasku novog porodičnog člana na svet. Porodična grupa je podgrupa koja pripada  kulturi kao i subkulturi odredjenog … Nastavi sa čitanjem Posebnosti grupnog terapeuta – prvi deo