Fenomenologija stresnih poremećaja

Piše: dr.Zvonko Džokić UVOD Čovekov organizam reaguje na stresne faktore promenama koje se izražavaju preko poremećaja psihičkih, telesnih, visceralnih, hormonskih, metaboličkih i imunoloških funkcija. To je rezultat reakcije celine koju stvara psiho-neuro-endokrino-imunološka osovina. Ova osovina postoji u svakom ljudskom organizmu i ujedno predstavlja platformu koja vrši funkciju centralnog kontrolnog sistema. Savremena nauka je već odavno … Nastavi sa čitanjem Fenomenologija stresnih poremećaja

Osnove naučnog pristupa stresu

Piše: dr. Zvonko Džokić UVOD Stres je, kao reč, jedna od najzastupljenijih u savremenoj komunikaciji, kako u međuljudskoj tako i u digitalnoj sferi. Kao tema, stres je sveprisutan u percepciji i razmatranjima većine savremenih ljudi današnjice. Kao pojam, on je raznoliko definisan, ali uglavnom vodi ka jedinstvenom značenju. Kao svest, on je javno prisutan, a … Nastavi sa čitanjem Osnove naučnog pristupa stresu

Doprinos projekta „Covid 19″ ubrzanoj shizofrenizaciji društva

Piše: dr. Zvonko Džokić Fakti o „Covidu 19“ Trenutni, objektivni i postojeći fakti o dosadašnjim dostignućima  projekta nazvanog „Covid 19“ ukazuju na sledeće, nepobitne činjenice: Da se pojavio „novi virus“ niotkuda, navodno prirodnim putem, pre nešto više od pola godineDa je SZO odmah proglasila pandemiju, nakon malog broja slučajeva (kao da je znala unapred nešto … Nastavi sa čitanjem Doprinos projekta „Covid 19″ ubrzanoj shizofrenizaciji društva

Projekat „Covid 19“ ili završna faza napada na Eros

Piše: dr. Zvonko Džokić   Uvod Ukoliko dobijete zadatak da razradite postmodernistički koncept, a ujedno i postistorijski, „naučnog projekta“ za drastično smanjenje stanovništva na planeti Zemlji i pretvaranje ostatka ljudske mase u robove bez identiteta, obratićete se, naravno, profesionalnim „konsultantima“. To bi, ako je moguće, trebalo da budu već dokazani „znalci“ u razvoju ovakvih projekata. … Nastavi sa čitanjem Projekat „Covid 19“ ili završna faza napada na Eros

Tri vrste psihoterapije Ili, vodič kroz maglu postistinske psihoterapije

Piše: Zvonko Džokić   Magla, magla, svuda oko nas... Postistinu (laž) i fake news (obmane) su u kormilo javne svesti „uterali“ kao kriterijum istine globalni i lokalni moćnici u pokušaju, koji traje, da zavladaju svim bitnim resursima, odnosno materijalnim i nematerijalnim vrednostima (čitaj ljudskim - duševnim, duhovnim, moralnim itd.) na planeti Zemlji. Na uočljivom putu … Nastavi sa čitanjem Tri vrste psihoterapije Ili, vodič kroz maglu postistinske psihoterapije

Primena sociodramske metode

Piše: Jasna Veljković   Sociodrama je metoda istraživanja konflikata i problema sadržanim u društvenim ulogama. Ona je ekstenzija psihodrame, metode koji je razvio J.L.Moreno, pionir u oblasti polja grupne psihoterapije i filozofije  ljudskog susreta, spontanosti i kreativnosti. Po načinu, metodu rada i dinamici grupe koju stvara metoda sociodrama je slična psihodrami. Ove dve metode razlikuju … Nastavi sa čitanjem Primena sociodramske metode

O političkoj psihopatologiji

Piše: Zvonko Džokić   Zašto? Provokacija ovakvom tekstu proizilazi iz svakodnevnog suočavanja sa konstantnom prisutnošću dva globalna, brzo rastuća, izrazito uticajna, već van kontrole zdravog razuma i krajnje razarajuća fenomena koji okružuju savremenog čoveka. Oni dovode njegov život u krajnje neprijatnu poziciju sve težeg preživljavanja u sadašnjosti i ujedno vode ka neizvesnoj budućnosti opstanka prirodne … Nastavi sa čitanjem O političkoj psihopatologiji

Regulisanje stresa – osnovna skica

Piše: Zvonko Džokić   Uvodna napomena Jedna od najvažnijih veština koju treba savremeni čovek da usvoji je - veština regulisanja stresa! Upravljanje stresom predstavlja i predstavljaće kamen temeljac opstanka i uspeha radnog i odgovornog čoveka u 21. veku. Kratki tekst koji sledi je samo jedna, ali istovremeno i veoma važna, skica za usvajanje osnovnih pravila … Nastavi sa čitanjem Regulisanje stresa – osnovna skica

Faze i znaci sindroma pregorevanja

Piše: Zvonko Džokić   Značaj Zašto je važno na vreme prepoznati znakove i faze u razvoju sindroma pregorevanja? Odgovor na ovo pitanje je vrlo jednostavan: zato što je sindrom pregorevanja trenutno glavni ubica savremenog urbanog čoveka! On je, kao savršeno skriveni zločinac, u poslednjih nekoliko decenija naširoko po svetu terorisao radne i odgovorne ljude. Vremenom … Nastavi sa čitanjem Faze i znaci sindroma pregorevanja