Edukacija

 

SPECIJALISTIČKI PROGRAMI EDUKACIJE  (RADIONICE)

Programski sadržaj

   KLUB KLINIČKIH PSIHOTERAPEUTA raspisuje konkurs za prijem kandidata na specijalističke programe edukacije – radionice iz Kliničke psihoterapije i Nekliničke psihoterapije.

      Radi se o jedinstvenim programima edukacije i treninga u oblasti kliničke i nekliničke psihoterapije, koji predstavljaju nadgradnju na već postojeće. Oni su specifično dizajnirani, za svakog učesnika podešeni prema njegovom prethodnom iskustvu i znanju („tailor made“), sa ciljem da obezbede više nivo znanja i profesionalnih veština, specijalističkog tipa.

      Svaki od specifično iskreiranih programa sadržaće u sebi tri neodvojiva dela: teoriju, praksu i superviziju.

 

Seritifikovanje

          Uspešnim pohađanjem i završavanjem određenog specijalističkog programa edukacije u psihoterapiji, učesnici će moći da steknu sledeće stepene sertifikata:

        A. KLINIČKA PSIHOTERAPIJA

     1. Individualna klinička psihoterapija:

 1. Specijalista indvidualne kliničke psihoterapije savetovanja
 2. Specijalista indvidualne kliničke dinamske psihoterapije
 3. Specijalista indvidualne kombinovane kliničke psihoterapije – praktičar

     2. Grupna klinička psihoterapija: 

 1. Specijalista kliničke psihodrame
 2. Specijalista kombinovane kliničke grupne psihoterapije

       B. NEKLINIČKA PSIHOTERAPIJA

     1. Individualna neklinička psihoterapija:

Specijalista nekliničke konsultativne psihoterapije

     2. Grupna neklinička psihoterapija:

 1. Specijalista nekliničke psihodrame i sociodrame
 2. Specijalista nekliničkog grupnog savetovanja

 

Preduslovi za kandidate

1. Klinička psihoterapija:

 • za prijem na edukaciju – da su minimum na drugoj polovini specijalizacije iz oblasti psihijatrije, neuropsihijatrije ili kliničke psihologije
 • za sticanje završnog sertifikata – da su uspešno završili specijalistički ispit iz prethodno navedenih oblasti
 • opšti uslovi – vidi dalje (prva dva i peti koji su navedeni za nekliničke psihoterapeute)

2. Neklinička psihoterapija:

 • uzrast – od najmanje 23 godine
 • zdrava ličnost – kandidat treba da poseduje integrisanu ličnost (vaspitno, obrazovno, etički i empatijski)
 • obrazovanje – prednost imaju kandidati iz sledećih oblasti: medicina, psihologija, defektologija, pedagogija, sociologija i komunikacija
 • iskustvo – prednost imaju kandidati sa određenim iskustvom stečenim u radu sa ljudima iz prethodno navedenih oblasti
 • kreativnost – podrazumeva i istraživačku radoznalost

 

Glavni treneri

Zvonko Džokić i Jasna Veljković (vidi više na sledećem linku: https://klinickapsihoterapija.com/about/).

 

Prijavljivanje

Zainteresovani mogu preliminarno da se prijave pismenim putem preko sledećeg linka: https://klinickapsihoterapija.com/contact/.

Nakon toga sledi prvi intervju sa procenom potreba i mogućnosti kandidata. A zatim i određivanje individualno dizajniranog programa…

 

Kontakt

Dopunske informacije zainteresovani mogu da dobiju i na:

jasnapsi@gmail.com  ; tel: 064 119 8454 (13-14h)

info@zvonkodzokic.com  ; tel: 061 601 6045 (13-15h i 19-20h)

 

*NAPOMENA

Ovi programi – radionice nisu standardni, već specijalistički i iznad standardnih. Njihov cilj je sticanje visoko kvalitetnog znanja koje odgovara savremenim potrebama klijenata u kliničkoj i nekliničkoj psihoterapeutskoj praksi 21. veka.

 

Za one koji žele da postanu pravi psihoterapeuti!